🇵🇱 Sprawiedliwa Polska

WIĘŹNIOWIE DO PRACY

ZZ kw2

#ZiobroDotrzymujeSłowa

Program pracy więźniów

Znakomite efekty przynosi ministerialny program „Praca dla więźniów”, który wspiera readaptację społeczną przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Przed 2016 r. odsetek zatrudnionych więźniów wynosił tylko 36 proc. Dziś zatrudnionych jest 96 proc. skazanych zdolnych do pracy. Elementem programu jest budowa przywięziennych hal produkcyjnych. W 50 takich halach powstało prawie 4 tys. miejsc pracy dla skazanych. Trwa budowa kolejnych trzech obiektów produkcyjnych.

Więzienie to nie sanatorium

Program „Nowoczesne więziennictwo” likwiduje przywileje w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmacnia bezpieczeństwo w zakładach karnych, poprawia wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej, zwiększa zakres pracy więźniów, rozwija dozór elektroniczny, kończy z ignorowaniem kary więzienia. Tak kompleksowej zmiany w więziennictwie nie było od 25 lat.

Nowe przepisy ograniczą też składanie absurdalnych skarg przez więźniów, takich jak zażalenie na posiłek sprzed sześciu lat. Jeden z więźniów w ciągu pół roku wysłał tyle skarg, że same znaczki pocztowe, za które płaciła Służba Więzienna, kosztowały 26 tys. zł.

Rozmowy telefoniczne staną się dostępne na równych zasadach dla wszystkich osadzonych. Osadzeni nie będą mogli organizować tzw. telekonferencji, podczas których pod jeden numer dzwoniło kilku przestępców. Dzięki nowym przepisom takie połączenia będą natychmiast przerywane, a sprawcy poniosą konsekwencje.

Rozszerzenie dozoru elektronicznego

Sukcesem jest przywrócenie powszechnego stosowania dozoru elektronicznego. Skazani za drobne przestępstwa odbywają kary poza więzieniami. To oszczędność dla podatników – utrzymanie skazanego w systemie dozoru jest pięciokrotnie tańsze niż pobyt w zakładzie karnym. W 2021 r. średni miesięczny koszt odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego przez jednego skazanego wynosił 800 zł. Natomiast średni miesięczny koszt izolacji więziennej jednego skazanego to 4150 zł.

Dziś dozór elektroniczny jest w kolejnej fazie rozwoju. Weszła w życie nowelizacja zwiększająca górną granicę wykonywania w SDE kary pozbawienia wolności o 6 miesięcy, tj. do 1 roku i 6 miesięcy. W związku z tym została przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości niezbędna rozbudowa systemu. Zwiększono o 2000 miejsc maksymalną dobową pojemność systemu – obecnie to 8000 miejsc do wykonania kary na dobę

Od początku 2023 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany ustawowe, które rozbudują SDE. Wprowadzą możliwość umieszczania przez komisję penitencjarną w dozorze elektronicznym skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 1 do 4 miesięcy. Oprócz tego skazani na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat będą mogli odbywać w SDE ostatnie 6 miesięcy kary. W związku z wejściem w życie tych zmian, pojemność dobowa SDE zostanie zwiększona do 10 000 miejsc na dobę. SDE objął łącznie już ponad 148 tysięcy skazanych.

Modernizacja Służby Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło pierwszy po 1989 r. program modernizacji Służby Więziennej. Przeznaczono ponad 1,5 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, a także na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa. W 2021 r. przyjęta została druga ustawa modernizacyjna, która przeznacza 2 mld zł na inwestycje związane z poprawą warunków służby funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa.

Reforma przepisów o nieletnich

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich pozwala na skuteczne izolowanie sprawców najcięższych przestępstw i właściwą resocjalizację nieletnich.

Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych. Dotąd zdarzało się, że byli obejmowani jedynie nadzorem kuratora. Zmieniła się górna granica wieku przebywania w zakładzie poprawczym. Przed wejściem w życie nowych przepisów pozostawały w nim osoby najwyżej do 21 roku życia. Działo się tak bez względu na popełniony czyn karalny i wyniki resocjalizacji. Reforma wprowadziła możliwość wydłużenia pobytu w zakładzie o trzy lata, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku.

Minister Zbigniew Ziobro

Skip to content